מענה 24/7!
facebook-call

רשם הקבלנים עדכון פרטים

27.03.2024

רשם הקבלנים עדכון פרטים נדרש כאשר מתכוונים להירשם בפנקס הקבלנים, לשנות סיווג ובנסיבות אחרות. קבלת סיווג מביאה עימה יתרונות רבים שחלקם הינם שיווקיים. הגשת בקשה נעשית בהליך מסודר הכרוך בבירוקרטיה רבה. מומלץ לקבל עזרה ממומחה לנושא. חברת "נילאן רישום קבלנים" עוסקת בתחום וניתן לקבל אצלה מידע מפורט.

רשם הקבלנים עדכון פרטים – על טפסים או בצורה מקוונת

רשם הקבלנים עדכון פרטים ניתן לעשות על טפסים או בצורה מקוונת. הסיווג ניתן לחברות ובעלי מקצוע שונים בתחומים מוגדרים. כך, ענפי הבנייה, עבודות עפר, חשמל, אינסטלציה, שיפוצים ועוד. לקבלת סיווג חדש, למשל, יש לצרף מסמכים המאמתים את מצבו של המבקש. הקריטריונים לקבלת אישור מתאים הם ניסיון בין מספר שנים בתחום המבוקש מתוך  סך השנים האחרונות, אישור על לימוד בקורס מקצועי המוכר על ידי משרד הבינוי והשיכון. בנוסף, יש צורך להציג מסמכים טכניים כמו תצלום דף זהות, תצהיר חתום בפני עורך דין, הצהרה חתומה על ידי המבקשים לאימות היעדר הרשעות פליליות, אישור עוסק מורשה ממע"מ, אישורים על ניהול ספרים כחוק וביטוח לאומי. כמו כן, כרטסת הנהלת חשבונות ופירוט חשבוניות על פי פורמט מבוקש ועוד. במידה וכל המסמכים הללו תקינים אזי יוזמן המבקש לריאיון ובעקבותיו יוכל לקבל את האישור המיוחל.

יתרונות רבים

היתרונות לעדכון פרטים וקבלת אישור קבלן רשום הם רבים ומגוונים. הוא מהווה הכרה רשמית ביכולותיו המקצועיות ובעובדה שביצע בעבר פרויקטים מורכבים בהצלחה. הוא אף מאפשר השתתפות במכרזים בתחום העיסוק וקבלת עבודה הנושאת עימה רווחים. לבעל אישור כזה יש יתרון מובהק על קבלנים אחרים שאינם מוכרים רשמית. זאת, כי לקוחות רבים מעוניינים לבחור קבלן אמין הפועל במסגרת החוק.

שירות מחברה עם שירות מוקפד

חברת "נילאן רישום קבלנים" מתמחה בתחום ומומלץ לקבל ממנה שירות מקצועי עם יחס אישי. שירותיה כוללים ייעוץ לכל לקוח מתלבט, הדרכה צמודה, עמידה בלוח זמנים, מחויבות רבה, מחירים נוחים ועוד. מנהליה הינם בעלי ידע רב וניסיון מצטבר המגיעים, בין היתר, ממתן שירותים מוקפדים ללקוחות רבים לאורך שנים. הם ישמחו להעמיד את יכולותיהם המוכחות לטובת נוספים.

שלח
אפשר לעזור ?