מענה 24/7!
facebook-call

רשם הקבלנים סיווג

27.03.2024

רשם הקבלנים סיווג שייך למשרד הבינוי והשיכון. רישום בפנקס הקבלנים מהווה אישור לכך שהקבלן הינו מקצועי ואמין. הסיווג ניתן על פי ידע וניסיון מקצועי. יש צורך להגיש בקשה מסודרת הכוללת גם הוספת מסמכים לאימות מצב המבקש. חברת "נילאן רישום קבלנים" עוסקת בתחום וניתן לקבל אצלה מידע רב.

רשם הקבלנים סיווג – בדרוג מתקדם

רשם הקבלנים סיווג ניתן על פי מצב המבקש. כך מבחינת השכלתו המקצועית בתחום המבוקש וניסיונו בביצוע עבודות בהיקפים פיזיים או במחזורי כספים ידועים. הסיווג ניתן לענפי הבנייה, עבודות עפר, חשמל, אינסטלציה, שיפוצים ועוד. הסיווג הבסיסי לקבלנים בתחום הנדסת בנייה, למשל, הינו ג1 והוא מתקדם עד לגובה של ג5. הדירוג האחרון מאפשר ביצוע עבודות בהיקפים שאינם מוגבלים. כל סיווג הוא אסמכתא רשמית המספקת יתרונות רבים. הרישום מאפשר פעילות במסגרת חוקית. בנוסף, מעיד כי בעליו הינו מקצועי ואמין וכי כבר ביצע פרויקטים מוצלחים בעבר הקרוב. הסיווג המאושר מאפשר להשתתף במכרזים פרטיים, ציבוריים וממשלתיים בהיקפים גדולים, וכמובן, קבלת עבודות הנושאות רווחים לא מבוטלים. לבעל סיווג יש יתרון על קבלנים שאינם מסווגים כי לקוחות רבים רוצים לקבל מסמך זה.

קריטריונים נדרשים

יש צורך בעמידה בתנאי סף וקריטריונים נדרשים. בין היתר בניסיון בתחום בין מספר שנים מתוך  השנים האחרונות, וכן, אישור על לימוד בקורס מקצועי המוכר על ידי משרד הבינוי והשיכון. יש תנאים המשויכים לכל תחום, אדריכל, מהנדס וכדומה. מסמכים אחרים הינם תצלום דף זהות, תצהיר חתום בפני עורך דין, הצהרה חתומה על ידי המבקשים לאימות היעדר הרשעות פליליות, אישור עוסק מורשה ממע"מ, אישור על ניהול ספרים כחוק וביטוח לאומי. בנוסף, יש להציג כרטסת הנהלת חשבונות ופירוט חשבוניות על פי פורמט מבוקש ועוד.

שירות מחברה בעלת שם

חברת "נילאן רישום קבלנים" מתמחה בתחום ומומלץ לקבל ממנה שירות מקצועי המלווה ביחס אישי. שירותיה כוללים ייעוץ, הדרכה, עמידה בלוח זמנים, מחויבות, מחירים נוחים ועוד. מנהליה הינם בעלי ידע רב וניסיון עשיר המגיעים, בין היתר, ממתן שירותים איכותיים ללקוחות רבים לאורך שנים. הם ישרתו בשמחה נוספים.

שלח
אפשר לעזור ?