מענה 24/7!
facebook-call

רישום מנהל עבודה

26.12.2023

רישום מנהל עבודה חשוב לטובת פיתוח הקריירה האישית. הוא נעשה בפנקס הקבלנים אצל רשם הקבלנים המשויך למשרד הבינוי והשיכון. יש צורך לעמוד במספר תנאי סף בסיסיים. ההליך הינו בירוקרטי וכדאי לסיימו במהירות האפשרית. חברת "נילאן רישום קבלנים" עוסקת בתחום וניתן לקבל אצלה מידע מפורט.

רישום מנהל עבודה – על ידי מומחים לנושא

רישום מנהל עבודה על ידי מומחים לנושא מאפשר הגשה נכונה, הוספת מסמכים נדרשים ובקרה על התהליך. הם מכירים את תנאי הסף ומוודאים שהמועמד עומד בהם. יש לצרף את האישורים המאומתים הבאים: אישור ממפקח עובדה אזורי של משרד העבודה והרווחה על עיסוק כמנהלי עבודה באתרי בנייה ב6 שנים מתוך 12 השנים אחרונות שקדמו לבקשה. באישור חייב להיות פירוט על מקומות העבודה, תאריכי המינוי, שמות הקבלנים המעסיקים ועוד. אישור נוסף ממעביד הדומה בניסוחיו לקודם. בנוסף טופס 106, ואישור מביטוח לאומי. כמו כן תצהיר ניסיון בעיסוק הכתוב וחתום על ידי עורך דין. האישור מתייחס לעבודות בנאיות בהיקפים נדרשים. כך על פי כמות יחידות דיור בבניינים פרטיים, על שטח בנוי של לפחות 5000 מ"ר או בהיקף של מחזורים כספיים של לפחות  5 מיליון שקלים באתר אחד. האישור יפרט באיזה סוג פרויקט  מדובר.  כך על בניית תשתיות ביוב, ניקוז ומים, כבישים ועוד.

הגשה ללא טעויות

הגשת הבקשה נעשית על פי הדרישות והמגיש המומחה מטעם הלקוח מוודא שאין טעויות מכל סוג שהוא כולל טכניות. לבקרה צמודה אחר התקדמות הטיפול יש חשיבות רבה לווידוא כי המסמכים אכן מטופלים ואין עיכובים מיותרים. כך הם יקוצרו לטובת קבלת הרישיון במועד מוקדם ככל הניתן.  יש משקל לכך כי מדובר על עבודה ופרנסה.

שירות יעיל

חברת "נילאן רישום קבלנים" מתמחה בתחום ומומלץ לקבל ממנה שירות מקצועי עם יחס אישי. שירותיה כוללים ייעוץ בכל סיטואציה, הדרכה, ניהול הליך יעיל, עמידה בלוח זמנים, מחויבות רבה, מחירים ותנאים נוחים ועוד. מנהליה הינם בעלי ידע רב וניסיון מצטבר המגיעים, בין היתר, ממתן שירותים מוצלחים ללקוחות רבים לאורך שנים. הם ישמחו להעמיד את התשתית הקיימת לטובת נוספים.

שלח
אפשר לעזור ?