מענה 24/7!
facebook-call

קבלן רשום ג1

27.03.2024

קבלן רשום ג1 הוא סיווג הניתן לעבודות הנדסה בנאיות. מדובר על הסיווג הבסיסי ביותר המאפשר ביצוע עבודות בהיקפים מקסימליים של  כ 4 מיליון שקלים. ממנו ניתן להתקדם על סיווג ג5 שהינו בלתי מוגבל מבחינת מחזורי כספים או היקפי השטחים הפיזיים המבוצעים. הגשת הבקשה כרוכה בצירוף מסמכים שונים לאימות מצב המבקש. חברת "נילאן רישום קבלנים" עוסקת בתחום וניתן לקבל אצלה מידע רב ערך.

קבלן רשום ג1 – רישום ראשוני בספר הקבלנים

קבלן רשום ג1 הוא הרישום הבסיסי ביותר ומאפשר בפעם הראשונה להירשם כקבלן לעובדות בנייה הנדסית בספר הקבלנים השייך למשרד הבינוי והשיכון. כך הוא זוכה, למעשה, להכרה ראשונית רשמית ביכולותיו המקצועיות וכן, הופך את הפעילות לחוקית. יש לכך השלכות חיוביות רבות הנוגעות ישירות לתדמית רצויה ומכאן לקבלת עבודות נוספות, להשתתפות במכרזים פרטיים, ציבוריים, ממשלתיים ואחרים. מכאן קיימת אפשרות להתפתח ולעלות בסיווגים. הסיווגים הבאים הם ג2 ג3, ג4 וג5 שהיא הגבוהה ביותר. סיווג ג1 מאפשר ביצוע עבודות בהיקפים של עד כ 4,300,000 שח. מדובר בהיקף לא מבוטל המאפשר, לדוגמא, בניית בניין מגורים בשטח גדול, יחסית.

קריטריונים ותנאי סף

קיימים מספר קריטריונים נדרשים. יש צורך בניסיון בתחום בין מספר שנים מתוך  השנים האחרונות, וכן, אישור על לימוד בקורס מקצועי המוכר על ידי משרד הבינוי והשיכון. מסמכים נדרשים אחרים הינם תצלום דף זהות, תצהיר חתום בפני עורך דין, הצהרה חתומה על ידי המבקשים לאימות היעדר הרשעות פליליות, אישור עוסק מורשה ממע"מ, אישור על ניהול ספרים כחוק ואישור ביטוח לאומי. בנוסף, יש להציג כרטסת הנהלת חשבונות ופירוט חשבוניות על פי פורמט מבוקש ועוד. קיימים תנאים נוספים המותאמים לאדריכלים, מהנדסים ובעלי מקצוע אחרים.

שירות מחברה איכותית

חברת "נילאן רישום קבלנים" מתמחה בתחום ומומלץ לקבל ממנה שירות מקצועי המלווה ביחס אישי. שירותיה כוללים ייעוץ, הדרכה, עמידה בלוח זמנים, מחויבות רבה, מחירים ותנאים נוחים ועוד. מנהליה הינם בעלי ידע רב וניסיון עשיר המגיעים, בין היתר, ממתן שירותים איכותיים ללקוחות רבים לאורך שנים. הם ישמחו להעמיד יכולותיהם המוכחות ואת התשתית המעולה שברשותם לטובת נוספים.

שלח
אפשר לעזור ?