מענה 24/7!
facebook-call

חברה למכירה

27.03.2024

חברה למכירה מוצעת לאנשים אשר רוצים לעסוק בתחום פעילותה.  במקרה של חברת בניה יש חשיבות לבדיקות שונות כולל היותה קבלן רשום.  בכל רכישה יש לבצע בדיקת נאותות לקבלת מידע על מצבה המקצועי והפיננסי. ניתן לרכוש את כל החברה על מניותיה או רק את פעילותה. חברת "נילאן רישום קבלנים" עוסקת בתחום וניתן לקבל אצלה מידע רב.

חברה למכירה – בעלת שם ומוניטין

חברה למכירה שהינה בעלת שם ומוניטין היא רכישה מוצלחת. הרוכש מקבל לידיו חברה מקצועית אשר אותה יוכל לפתח רבות. עם זאת יש לבצע בדיקות רבות וחיוניות כדי לוודא שהעסקה אכן טובה. אחד האלמנטים החשובים היא היותה קבלן רשום והסיווג הניתן לה. דרגות הסיווג מתחילות מג1 שהינו הבסיסי ומגיעות עד לג5 שהן הגבוהות ביותר. כל סיווג מגביל את היקף הפרויקטים שיכולה החברה לקבל ולבצע. הסיווג העליון מאפשר לה פעילות בהיקפים פיזיים ובמחזורי כספים בלתי מוגבלים. יש לוודא כי הוא לא יוסר עקב המכירה ופרישת הבעלים הקיימים. כן יש לבצע הינו בדיקת נאותות. במהלכה מקבל הרוכש לידיו מסמכים שונים ובין היתר, כספיים ובנקאיים המעידים על תזרימי מזומנים, איתנות פיננסיות ועוד. בנוסף, הסכמים קיימים, התחייבויות, צבר הזמנות, מידע על כוח האדם המקצועי ומסמכים רבים אחרים המעידים על מצבה המקצועי.

רכישת החברה או פעילותה

ניתן לרכוש את החברה על מניותיה או רק את פעילותה. הדבר תלוי רבות ברוכש אך גם במוכר. רוכש שהינו בעל חברת בניה קיימת בתחום ירצה, פעמים רבות לרכוש את פעילותה כדי לשלבה בפעילותו השוטפת. אחרים ירצו דווקא חברה נוספת בבעלותם. כל אחד יחליט על פי צרכיו ונטייתו העסקית. לאחר סיכום התנאים יש צורך להכין הסכם מסודר.

שירות מחברה ידועה

חברת "נילאן רישום קבלנים" מתמחה בתחום ומומלץ לקבל ממנה שירות מקצועי המלווה ביחס אישי. שירותיה כוללים ייעוץ לכל לקוח מתלבט, הדרכה, עמידה בלוח זמנים, מחויבות רבה, מחירים נוחים ועוד. מנהליה הינם בעלי ידע רב וניסיון עשיר המגיעים, בין היתר, ממתן שירותים איכותיים ללקוחות רבים לאורך זמן. הם ישמחו להעמיד את התשתית הקיימת שברשותם לטובת נוספים.

חברה למכירה

חברות למכירה

חברות למכירה בתחום הבנייה נחשבות לאטרקטיביות בגלל היכולת לפתחן ולהרוויח מפעילותן. עם זאת, כל רוכש ומוכר צריכים לבדוק היטב את העסקה. רוכש צריך לוודא שהן בעלות סיווג רשמי, לערוך בדיקת נאותות ולבדוק נושאים שונים אחרים. ניתן למכור ולרכוש את החברה עצמה או רק את פעילותה. חברת "נילאן רישום קבלנים" עוסקת בתחום וניתן לקבל אצלה מידע חשוב.

חברות למכירה – רשומות בפנקס הקבלנים

חברות למכירה הרשומות בפנקס הקבלנים נחשבות, לרוב, לאיכותיות. עצם היותן רשומות ובעלות סיווג מעלה את ערכן. ניתן למצוא מסיווג בסיסי של ג1 ועד לסיווג עליון של ג5. סוג הסיווג מגביל את היקפי העבודות אותן היא יכולה לקבל. הסיווג העליון מאפשר לה קבלת פרויקטים בלתי מוגבלים בהיקפם הפיזי או במחזורי הכספים שלהם. פעמים רבות ניתן הסיווג אישית לבעלי החברה בגלל השכלתו וניסיונו המעשי. יש לוודא כי הסיווג לא יוסר כאשר הוא פורש מהפעילות השוטפת. בדיקות אחרות הן בדיקות נאותות שנועדו לקבלת תמונה נכונה על מצבה המקצועי והפיננסי של החברה. הבדיקה כוללת חשיפת מסמכים כספיים ופיננסיים כולל מאזנים שנתיים ומאזני בוחן. בנוסף תזרימי כספים, התחייבויות, הסכמים קיימים, צבר הזמנות, מידע על כוח האדם המקצועי המוביל אותה ועוד.

רכישת פעילות

רכישת חברה היא דבר אחד ורכישת פעילות היא דבר אחר שונה. רכישת פעילות נעשית כאשר לא רוצים, מסיבות שונות, לקבל את מניות בעלי החברה. את הפעילות רוכשים כדי למזג בפעילות השוטפת של העסק הקיים וכך להגדיל את מחזורי הכספים. בנוסף, להוסיף לקוחות קיימים ופוטנציאליים ועוד. כל אחד יחליט על פי צרכיו ורצונותיו. יש צורך להכין הסכם מסודר על ידי עורך הדין המתמצא בתחום.

שירות מחברה מסודרת ואמינה

חברת "נילאן רישום קבלנים" מתמחה בתחום ומומלץ לקבל ממנה שירות מקצועי עם יחס אישי. שירותיה כוללים ייעוץ לכל לקוח ולכל סיטואציה, הדרכה עניינית, עמידה בלוח זמנים, מחויבות רבה, מחירים נוחים ועוד. מנהליה הינם בעלי ידע רב וניסיון מצטבר המגיעים, בין היתר, ממתן שירותים מעולים ללקוחות רבים לאורך זמן. הם ישמחו להעמיד את התשתית הקיימת שברשותם לטובת נוספים.

שלח
אפשר לעזור ?