מענה 24/7!
facebook-call

בדיקת קבלן רשום רשם הקבלנים

26.12.2023

בדיקת קבלן רשום רשם הקבלנים אחראי על הפרוצדורה הבירוקרטית מטעם משרד הבינוי והשיכון. הבדיקה נעשית לאחר הגשת בקשה מנומקת בצירוף מסמכים נדרשים. מומלץ להיעזר במומחים לנושא לטובת הסרת מכשולים טכניים ואחרים ולביצוע ההליך בצורה יעילה. קבלת סיווג מספקת יתרונות רבים כולל שיווקיים. חברת "נילאן רישום קבלנים" עוסקת בתחום וניתן לקבל אצלה מידע רלוונטי.

 בדיקת קבלן רשום רשם הקבלנים – בנוהל מסודר

בדיקת קבלן רשום רשם הקבלנים מתבצעת בנוהל מסודר. יש צורך לעמוד בקריטריונים שונים המותאמים לתחומי הסיווג הניתנים. ניתן למנות ביניהם את ענפי הבנייה, עבודות עפר, חשמל, אינסטלציה, שיפוצים ועוד. יש צורך לספק מסמכים המאמתים כל דרישה. כך ניסיון בין מספר שנים מתוך  השנים האחרונות, אישור על לימוד בקורס מקצועי המוכר על ידי משרד הבינוי והשיכון, כן יש להציג אחרים דוגמת תצלום דף זהות, תצהיר חתום בפני עורך דין, הצהרה חתומה על ידי המבקשים לאימות היעדר הרשעות פליליות, אישור עוסק מורשה ממע"מ, אישור על ניהול ספרים כחוק וביטוח לאומי. בנוסף, כרטסת הנהלת חשבונות ופירוט חשבוניות על פי פורמט מבוקש ועוד.

יתרונות לקבלן רשום

קבלן רשום בעל סיווג מרוויח יתרונות רבים. הסיווג מספק הכרה רשמית מטעם מומחי משרד הבינוי והשיכון שבדקו יכולותיו. על פיו הוא בעל חברה מקצועית שבצעה בעבר פרויקטים מוצלחים עבור לקוחות שבעי רצון. היא בעלת תנאי סף מבוקשים להשתתפות במכרזים פרטיים, ציבוריים וממשלתיים בהיקפים מותאמים, קבלת עבודות חשובות מאפשרות התקדמות בטוחה ומתמדת בתחום העיסוק, מה שנותן יתרון על קבלנים שאינם מסווגים. לקוחות ציבוריים, ממשלתיים ופרטיים רבים מבקשים לקבל תעודת קבלן רשום שאף מוודאת שהוא פועל במסגרת החוק.

שירות מחברה איכותית בעלת מוניטין

חברת "נילאן רישום קבלנים" מתמחה בתחום ומומלץ לקבל ממנה שירות מקצועי המלווה ביחס אישי. שירותיה כוללים ייעוץ לכל סיטואציה ולקוח מתלבט, הדרכה, עמידה בלוח זמנים, מחויבות רבה, מחירים נוחים ועוד. מנהליה הינם בעלי ידע רב וניסיון עשיר ומצטבר המגיעים, בין היתר, ממתן שירותים מעולים ללקוחות רבים לאורך זמן. הם ישמחו להעמיד את התשתית הקיימת ברשותם ואת יכולותיהם המוכחות לטובת נוספים.

שלח
אפשר לעזור ?